HITTA HIT

Dogorama Hundsporthall 
Rådalsvägen 13
653 50 Karlstad

VÄGBESKRIVNING

OBS! Det kan vara svårt att hitta till hallen därför är det viktigt att du följer vägbeskrivningen. Använder du GPS ange Betongvägen 3 för att komma rätt enligt vägbeskrivningen nedan. 

Från Oslo/Göteborg via E18 

Strax innan Karlstad vid Skutbergsmotet tag höger mot rv 61/62, följ vägen i ca 6km. Tag sedan av höger mot rv 62. När du kommer fram till rondellen, tag höger mot Skåre/Ilanda. Följ vägen till nästa rondell. Åk rakt fram på Betongvägen. Följ vägen tills den tar slut. Håll höger och du är framme vid Hundsporthallen.   

Från Stockholm/ Karlstad via E18 

Kör E18 genom Karlstad, mot Oslo/Göteborg. Tag av höger mot rv 61/62, följ vägen i ca 6km. Tag sedan av höger mot rv 62. När du kommer fram till rondellen, tag höger mot Skåre/Ilanda. Följ vägen till nästa rondell. Åk rakt fram på Betongvägen. Följ vägen tills den tar slut. Håll höger och du är framme vid Hundsporthallen.   

Karlstad Buss

Ta stadsbusslinje 2 (Skåre/Ilanda) till hallen. Kliv av vid hållplats "Ilanda IP" Gå sedan i bussen riktning. Gå in mot "Biltvätten" och gå runt huset. Hallen ligger i samma fastighet som biltvätten fast på baksidan huset.