TÄVLINGSLYDNADSKURS MOT STARTKLASS

På denna kurs kommer vi att gå igenom och träna på de moment som ingår i startklass lydnad. Vi kommer även att gå igenom belöningsplaceringar, användning av klicker osv. Vi kommer att varva teori med praktik. Du kommer att få med övningar som du kan träna på hemma mellan varje tillfälle. Kursen individanpassas efter varje ekipage.  
Datum: Hösten/vintern 2018/19
Kostnad: 1890:- 

Instruktör: 
Viktig information: Kursen hålls i samarbete med Medborgarskolan i Karlstad. För frågor gällande kursen kontakta Medborgarskolan på 054-10 21 40 eller maila på, karlstad@medborgarskolan.se