SKVALLER OCH INKALLNINGSKURS

Är omgivningen distraherande? Denna kurs hjälper dig att få verktyg för att dra nytta av sådant som lockar i omgivningen och få hunden att komma till dig, trots stort utåtriktat intresse. I den här kursen kommer vi jobba med att få en bättre inkallning med hjälp av skvallerträning. En hund som skvallrar stannar spontant upp och kommer tillbaka när den ser någonting intressant utan att du behöver ropa. 

Förkunskap: Inga förkunskaper krävs.

Datum: Ingen kurs inplanerad
Viktig information: Kursen hålls i samarbete med Medborgarskolan i Karlstad. För frågor gällande kursen kontakta Medborgarskolan på 054-10 21 40 eller maila på, karlstad@medborgarskolan.se