BALANSBOLLSKURS

Elin Jonsson Cert. Balansbollsinstruktör

Balansbollsträning är ett effektivt sätt att helkroppsträna din hund samtidigt som du ger den mental stimulans. Metoden är skonsam, rolig och väldigt enkel och bidrar till att hunden får kroppsmedvetenhet.

Anledningen till att man vill träna balans/koordination/kroppsmedvetenhet är enkel, på sikt så förhindrar det skador. Om hunden inte får rätt redskap för att använda sin kropp så kommer den att felbelasta och främja felaktiga rörelser. Det kan också skapa en klumpig hund som lättare går sönder under arbete, lek eller av inaktivitet.

Denna typ av träning passar alla olika hundar så väl familjehunden som jakt eller tävlingshunden. 

Det är en träningsform som man kan använda sig av både som friskvård och stärka hunden samt inom rehabilitering, rehabiliteringen ska dock ske i samråd med utbildad ansvarig.

På denna kurs kommer vi att gå igenom olika övningar så du kan komma igång med denna träningsform samt att du praktiskt får prova själv med den egna hunden. Det finns bollar att låna.   

Ett begränsat antal bollar kommer att finnas till försäljning på plats. Vill du förbeställa var vänlig och kontakta oss på info@dogorama.se 

Instruktör: Elin Jonsson Cert. Balansbollsinstruktör                                      
Datum: Fredag den 16 november 2018       
Fredag den 14 december 2018                                                                                    
Tid: 18.00 - 21.00                                                                                                              
Kostnad med hund: 600kr/pers inkl fika
Observatör: 200kr/pers inkl fika
Begränsat antal platser. 

Det är två fristående kurser. 

När vi fått in din anmälan skickas en bekräftelse till den e-postadress du angett. I bekräftelsen finns information om betalning. 

Välkommen med din anmälan!