FREESTYLE GRUNDKURS

På grundkursen i freestyle får du en inblick i vad freestyle är. Vi tränar till musik och du får exempel på olika freestylerörelser som du kan lära din hund.
Förkunskaper: Inga 
Kursinnehåll: Vi kommer att jobba både med inlärning av enstaka tricks och med att sätta ihop flera tricks efter varandra.
Vi går i genom hur du sätter ihop ett enkelt program och hur du väljer musik.   
Datum: Vinter/vår 2017/18 
Kostnad: 1890 kr
Instruktör: Anita Axelsson
Övrigt: Kursen hålls i samarbete med Medborgarskolan