AGILITY FORTSÄTTNING FÖR BARN 7-13 ÅR

Den här kursen riktar sig till barn från 7 år som vill komma vidare med sin agilityträning. Vi fördjupar oss i hinderinlärning och handling. Teori varvas med praktik.
Förkunskap: Grundkurs eller likvärdigt. Hunden bör kunna de flesta hinder. 
Kursinnehåll: Tränar kombinationer, slalom och kontaktfält. Tävling och regler. 
Datum: Hösten/vintern 2018/19
Tid: 18.15 - 19.45 

Instruktör: Magdalena Svedberg
Kostnad: 1590kr
Övrigt: Kursen hålls i samarbete med Medborgarskolan i Karlstad